Kontakta oss inom kursadministration

Vi arbetar alla med studentfrågor och studentrelaterade uppgifter. Vänd dig gärna till oss med dina frågor, kan vi inte svara direkt hjälper vi dig vidare. Stora eller små frågor spelar ingen roll, huvudsaken är att du ställer dem.

Kontakta respektive kursadministratör, välkomna!

Annika Backvall, kursadministratör BMC

 • Biomedicinprogrammet
 • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik - fysiologikursen ter 5
 • Fysioterapeutprogrammet- fysiologikursen ter 1
 • Receptarieprogrammet- fysiologikurserna
 • Fristående kurs: Hjärnan - funktioner sjukdomar och mysterier I
 • Fristående kurs: Hjärnan - funktioner sjukdomar och mysterier II
 • Fristående kurs: Medicinens historia
 • Laboratory Animal Science (LASETUU)

A-C Fält, ekonomi- och personaladministratör, AS ing 10

 • Läkarprogrammet, 3NR015 Klin med IV - kurserna Psykiatri, BUP, Samtalsfärdigheter
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - kurserna Psykiatri I, Psykiatri II, Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, Vårdvetenskaplig teori och metod, Psykiatrisk omvårdnad I, Psykiatrisk omvårdnad IISjuksköterskeprogrammet - Omvårdnad med fokus på psykisk ohälsa
 • Fysioterapeutprogrammet - kursen Psykiatri och psykiska symtom
 • Fristående kurs, 3PS038, Psykotraumatologi
 • Fristående kurs Psykiatri, distans

Eva-Lena Wahlberg, kursadministratör BMC

 • Kommunikation, nerver och psyke (KNeP), 3NR113, termin 1
 • Neurobiologi, homeostas och intervention (NHoI), 3NR137, termin 3
 • Integration neuroendokrinologi – kön och genus, 3NR150, termin 11
 • Administrationen för forskarutbildning

 • Fysioterapeutprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Examensarbete i logopedi – masternivå (3LG513, 30 hp)
 • Röstanalys för logopeder (3LG016, 7,5 hp)
 • ​Klinisk handledning (3LG091, 4,5 hp)

Gunneli Ekberg, kursadministratör, AS ing 85

 • Klinisk medicin IV termin 8

Karin Nygren, forskningsingenjör BMC

 • Masterprogrammet i biomedicin 120hp med följande kurser:
 • Avancerad neurobiologi med  hjärnans sjukdomar  15hp
 • Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål  15hp
 • Laborativt projekt I biomedicin 7,5hp, 15hp, 22,5hp och 30hp
 • Forskningspraktik I biomedicin med försöksdjursvetenskap 15hp
 • Magisterprojekt i biomedicin 15 och 30hp
 • Masterprojekt i biomedicin 30 och 45hp
 • Masterprojekt i biomedicin inklusive försöksdjursvetenskap 45hp
 • Fördjupningskurs i neurovetenskap, 7,5hp, 15hp, 30hp (alla på avancerad nivå)
 • Fördjupningskurs i neurofarmakologi 15hp (grundnivå)
 • Forskningsprojekt i neurovetenskap och i neurofarmakologi

Sari Thunberg, ekonomi- och personaladministratör, AS ing 85

 • Läkarprogrammet T8, 3NR015 Klinisk medicin IV, Neuroämnen
 • Läkarprogrammet T11, 3NR017 valbar kurs  Neurosjukvård på akutmottagningen
 • Fysioterapeutprogrammet T4, 3SG069, Neurologi
 • Fristående kurs, 3NR009, Fördjupningskurs inom neurosjukvård

Julia Brummer, kursadministratör BMC

Louise Lundqvist, kursadministratör BMC

 • Psykotraumatologi kurs, 3PS038, fristående
 • Psykotraumatologi kurs, valbar Psykologprogrammet
 • Caps-5 webbaserad kurs, KcKP

Senast uppdaterad: 2021-04-14