Givande forskningsinternat vid Institutionen för neurovetenskap

2020-03-06

I mitten av februari 2020 samlades ett 40 tal hjärnforskare vid Inst för neurovetenskap på ett forskningsinternat på Noors slott. Flera samarbetsprojekt skapades glädjande under dessa dagar samt nya tankar och idéer florerade. 

Intressanta forskningspresentationer gavs av bland andra Erika Comasco Neuropsykofarmakologi, Malin Lagerström Sensoriska kretsar, Elham Rostami Neurokirurgi, Per Söderström Oftalmiatrik, Joachim Burman Neurologi och Robert Boden i Psykiatri. Vidare skedde givande och uppskattade diskussioner om verksamheten och forskningen som bedrivs inom alla områden inom neurovetenskap. De kreativa samtalen ledde även till nya forskningsideéer och samarbeten vilket var uppskattat av deltagarna. 

Syfte var att diskutera forskningsfrågor, ta fram verksamhetsplan för forskningsgruppen samt för hela institutionen. Samt att ta fram synpunkter på prioriterade områden och verksamhetsplan för området samt för institutionen.

Målsättning för internatet var att identifiera och formulera forskningsgruppspecifika och gemensamma behov och önskemål, att formlera institutionens inspel till Vetenskapsområdets VP-arbete, möjlighet att koppla till budgetarbete 2021-23, Institutionens budget samt Verksamhetsområdets satsningar och åtagande.

Malin Lagerström, gruppledare för Sensoriska kretsar
Elham Rostami, forskare inom Neurokirurgi
Robert Boden, forskare inom Psykiatri

Joachim Burman, forskare inom Neurologi

*