WoMHeR PhD positions

2019-12-20

Den 12 december 2019 inrättande Uppsala universitets konsistorium ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR (UFV 2019/1079)

se länk nedan.https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=13768&typ=artikel&lang=sv

Den övergripande målsättningen för centrumet är:

  • Ökad kunskap och medvetenhet som främjar kvinnors psykiska hälsa
  • Identifierat och utvärderat vägar till prevention och intervention
  • Erkänt kunskapscentrum för forskning, myndigheter och medborgare

I dagsläget finns WoMHeR vid Uppsala universitet som ett aktivt nätverk med 50-talet seniora forskare från alla tre vetenskapsområden. Nästa steg för centrumet är utlysning av medel för delfinansiering av 16 doktorandprojekt, se bifogad utlysning och ansökningsformulär. Utlysningen är öppen till och med 16 februari 2020.

https://www.uu.se/forskning/womher/

Vi vill be dig sprida informationen om utlysningen till forskare på din institution för att säkerställa att vi når ut till alla som kan vara intresserade.

Vänliga hälsningar,

Lisa Ekselius, professor vid Institutionen för neurovetenskap och Agneta Skoog Svanberg, professor vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa

För frågor om utlysningen kontakta gärna:

Lisa Ekselius (lisa.ekselius@neuro.uu.se), 070-655 54 75
Agneta Skoog Svanberg (Agneta.Skoog_Svanberg@kbh.uu.se), 070-825 13 89
Jonas Bergquist (Jonas.Bergquist@kemi.uu.se)
Margareta Fahlgren (margaretha.fahlgren@littvet.uu.se)

Bilagor:

Call WoMHeR PhD positions

WoMHeR application form