Bissen Brainwalk ger 750 000 till hjärnforskning om Epilepsi, Stroke/hjärnblödning och Autism

2019-11-15

Med stor glädje meddelas att Bissen Brainwalk ger 750 000 i förmån för forskning om hjärnan till forskarna Anna Rostedt Punga, Pär Nyström, Karl Sjölin och Joachim Burman vid Uppsala universitet. 

Bissen Brainwalk föddes 2011 efter att elitbandyspelaren och familjepappan Mathias Bissen Larsson ett år tidigare drabbades av hjärnblödning och infarkter i hjärnan. ”Bissen” drabbades hårt med ögonförlamning och försvagning i höger kroppshalva. Bissen hade kunnat åka skridskor i sömnen, nu kunde han inte ens gå! Med hjälp av sin familj och sina vänner, och en vilja av stål, lyckades Bissen komma tillbaka till livet och på den första årsdagen av hans insjuknande kunde han gå sin första mil. Det var den första Bissen Brainwalk, en fantastisk dag då närmare 1000 personer slöt upp bakom Bissen och stöttade honom på hans promenad.

Sedan starten har insamlingen, genom Brainwalks och olika event, inbringat fantastiska 7 miljoner kronor till forskningen om hjärnans alla skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Allt arbete med fonden sker med helt och hållet ideella krafter, och det är mycket hjärta och kämparglöd som ligger bakom.

–     Trots min kamp med min egen hälsa är jag så glad över att vi återigen kan bidra till den viktiga hjärnforskningen med en rejäl summa, säger Mathias Bissen Larsson. Jag får energi av Bissen Brainwalk då jag vet att pengarna vi samlar in gör skillnad och min tävlingsinstinkt vill jag hela tiden utveckla Insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Vi är många som är med och bidrar och vårt ledord är tillsammans!

–     Bissen Brainwalks pågående verksamhetsår har också innefattat lyckosamma insamlingar. Vi ser därför även fortsättningsvis fram emot att kunna dela ut forskningsbidrag och möjliggöra forskning som räddar liv. Tillsammans är vi starka!

Anna Rostedt Punga, överläkare och docent i klinisk neurofysiologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel till ett forskningsprojekt som syftar till att skapa ”hjärna-på-chip” för en personlig behandlingsstrategi vid neurologiska sjukdomar, framförallt vid epilepsi och autoimmuna sjukdomar i hjärnan.

Målet med detta forskningsprojekt är att erhålla kunskap om detaljerade orsaker som upprätthåller dysfunktion vid sjukdomar i hjärnan. Min forskningsgrupp har etablerat ett världsunikt system med banbrytande mikroteknologi för att detaljerat analysera kommunikationen mellan hjärnans celler. Vi har också utvecklat möjligheter att stimulera enstaka hjärnceller och se hur dessa interagerar.

 –     Jag är mycket glad över att ha tilldelats ett bidrag från Bissen Brainwalk säger Anna Rostedt Punga. Det är ett speciellt erkännande av den forskning vi bedriver och vill bedriva att få forskningsbidrag från den här typen av fonder. Jag är mycket imponerad över de eldsjälar som driver denna stiftelse och det är en ära att få vara en del av denna positiva anda att utveckla kunskapen om hjärnans sjukdomar vidare.

Pär Nyström, forskare vid Intuitionen för Psykologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel till ett forskningsprojekt som syftar till nya kliniskt användbara metoder för tidig upptäckt av autism.

Autistiska drag framträder gradvis under de första två-tre levnadsåren, vilket gör att man inte kan veta om ett nyfött barn senare kommer att få en autismdiagnos. Detta projekt utnyttjar nya metoder för att analysera videoinspelningar av blickbeteende för att upptäcka tidiga tecken på autism, redan under det första levnadsåret. Projektet kan hjälpa både forskning om orsakerna till autism, och att familjer kan få det stöd och anpassningar de behöver vid rätt tidpunkt.

–     För mig betyder bidraget från Bissen Brainwalk mycket säger Pär Nyström. Vi kommer att kunna ta viktiga steg mot en användbar metod som kan användas utanför forskningslabben. Eftersom metoden går att tillämpa i stor skala kan den göra verklig skillnad. Vårt yttersta mål är att göra konkret samhällsnytta, precis som Bissen Brainwalk gör.

Joachim Burman, överläkare och docent i neurologi och Karl Sjölin, läkare och doktorand i neurologi vid Inst för neurovetenskap, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om att hitta stroke med hjälp av ett blodprov.

Tänk om man med ett snabbtest redan i ambulansen kunde avgöra om en patient har en pågående stroke? Och hur allvarlig den är? Eller att hos den oförklarligt medvetslöse kunna avgöra om hjärnan är allvarligt påverkad eller inte? Det skulle i så fall ha stor betydelse för akut-sjukvården där snabbare svar leder till snabbare och bättre behandling. Vårt projekt syftar till att finna ett protein som läcker ut i blod vid en stroke, som i slutändan kan användas som ett ”stroke-blodprov”.

–     Vi känner oss mycket hedrade och glada över att ha tilldelats ett bidrag från Bissen Brainwalk", säger Karl Sjölin. "Målet vi har satt upp kräver mycket arbete, och vägen dit kommer inte vara spikrak. Men vi känner oss fast beslutna att nå fram och bidrag som detta sporrar oss ytterligare!

–     Det är extra roligt att få möjlighet att arbeta med metoder som faktiskt kan göra skillnad i praktisk sjukvård", fortsätter Joachim Burman.

–     Vi på Uppsala universitet är väldigt tacksamma för anslagen från Bissen Brainwalk. Alla engagerade i Bissen Brainwalk, med Mattias Bissen Larsson i spetsen, gör ett fantastiskt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen och dessa medel som har donerats till oss ska vi förvalta väl för att få ökad kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, säger Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Utdelningen sker 20 november kl 13 i Köpings rådhus. För mer information kontakta Mattias Bissen Larsson, via mobil 070-660 8159 eller mail bissenlarsson@gmail.com

För mer information kontakta Anna Rostedt Punga, överläkare och docent i Klinisk neurofysiologi, vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail anna.rostedt.punga@neuro.uu.se eller telefon 018-471 4941.

För mer information kontakta Pär Nyström, Ph D och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Via mail par.nystrom@psyk.uu.se  eller telefon: 0707-481818.

För mer information kontakta Karl Sjölin, läkare och doktorand vid inst för neurovetenskap, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail karl.sjolin@neuro.uu.se eller telefon 070-9823845.

Joachim Burman, överläkare och docent i Neurologi, vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail joachim.burman@neuro.uu.se.

Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet, 15 november 2019