Pedagogisk em "Digitala verktyg för undervisning" vid Inst för neurovetenskap

  • Datum: –16.30
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/65563325206
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Konferens

Välkommen till Pedagogisk eftermiddag med temat "Digitala verktyg för undervisning" den 25 augusti!

Den 25/8 kl. 13.00 - 16.30 anordnar Grundutbildningskommittén vid Institutionen för neurovetenskap årets pedagogiska eftermiddag (tidigare lärarhalvdagen). Temat är Digitala verktyg för undervisning, och vi kommer bl.a. att få presentationer om E-tentasystemet Inspera Assessment, hur vi kan vidareutveckla den digitala undervisningen samt exempel på studentaktiverande undervisningssätt som kan användas vid distansundervisning.

Alla presentationer ges via Zoom.:

https://uu-se.zoom.us/j/65563325206

Meeting ID: 655 6332 5206

(Anmälan för deltagarstatistik: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16571 )

Varmt välkomna!

Önskar Grundutbildningskommittén