INSTÄLLT! Specialistdag ögonkliniken

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset H:son Holmdahlssalen, Akademiska sjukhuset, ing. 100, 2 tr
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Per Söderberg
  • Konferens

08:30 - 08:45 Nytt om undervisning i synsinnets sjukdomar, läkarutbildningen, Uppsala universitet, implementering av 6-åriga läkarprogrammet. Professor Per Söderberg, Oftalmiatrik, Inst. för Neurovetenskap, Uppsala universitet

08:45 - 09:00 Nytt om undervisning i synsinnets sjukdomar, läkarutbildningen, Örebro universitet, implementering av 6-åriga läkarprogrammet. Docent Birgitta Ejdervik Lindblad, Ögonkliniken, Örebro Universitetssjukhus

09:00 - 09:15 Glaukomdiagnostik genom bestämning av nervfiberlagrets midja i synnervshuvudet. DrMedSci Camilla Sandberg-Melin, Ögonkliniken, Gävle sjukhus, Kisonaite K, Yu Z, Söderberg PG 09:15 - 09:30 Helautomatisk bestämning av nervfiberlagrets midja i synnervshuvudet med AI. TeknLic Gabriel Carrizo, Inst. f. Biomedicinsk teknik och hälsosystem, medicinsk avbildning, KTH, Wang C, Sandberg-Melin C, Yu Z, Kisonaite K, Söderberg PG

09:30 - 09:45 Incidens och underliggande riskfaktorer för pseudoexfoliation i Sverige, en långtidsuppföljning. DrMedSci Curt Ekström, Oftalmiatrik, Inst. för Neurovetenskap, Uppsala universitet

09:45 - 10:05 Relationen mellan ögontryck och intrakraniellt tryck. Dr Achmed Pircher, Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset

10:05 - 10:35 Kaffe

10:35 - 10:50 Inlärning av phacoemulsifikationskirurgi med VR simulator. DrMedSci Zhaohua Yu, Oftalmiatrik, Inst. för Neurovetenskap, Uppsala universitet, Söderberg PG

10:50 - 11:05 Rapport från svenska makularegistret, nya moduler för diabetesretinopati och retinal venös kärlocklúsion. DrMedSci Inger Westborg, Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset

11:05 - 11:25 Aktuell strategi för utredning av makulasjukdom. DrMedSci Inger Westborg, Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset

11:25 - 11:40 Svenska ROP-registret, nyheter. Professor Gerd Holmström, Oftalmiatrik, Inst. för Neurovetenskap, Uppsala universitet

11:40 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:20 Populationsbaserad 25-årsuppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda, individer screenade för ROP. Dr Dyrleif Petursdottir, Oftalmiatrik, Inst. för Neurovetenskap, Uppsala universitet, Holmström G, Larsson E

13:20 - 13:40 Barn med kraniosynostos ur ögonperspektiv. Docent Eva Larsson, Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset, Ntoula E, Holmström G

13:40 - 13:55 ERG kan vara ovärderligt. Docent Eva Larsson, Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset 1

3:55 - 14:10 Foto screening av diabetesretinopati, kan den göras mera effektiv med modern teknik, diskussion? Professor Per Söderberg, Oftalmiatrik, Inst. för Neurovetenskap, Uppsala universitet, Hallnäs K

14:10 - 14:30 Klinisk erfarenhet av Navilas, navigerad retinallaser DrMedSci Niklas Karlsson, Ögonkliniken, Örebro Universitetssjukhus

14:30 - 14:45 Nyheter inom glaskroppskirurgi. Docent Ulrich Spandau, Oftalmiatrik, Inst. för Neurovetenskap, Uppsala universitet

14:45 - 15:00 Regionala frågor, allmän diskussion med kaffe