Styrelsemöte Inst för neurovetenskap

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Cerebrum, C2:2, BMC
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Internt

Se utskickad kallelse