Informationsmöte vid Inst för neurovetenskap

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lecture hall A1:111a, BMC
  • Föreläsare: Bland annat information från Prefekt Finn Hallböök och Lisa Ekselius berättar om WoMHeR mm
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Internt