Half time seminar Minas Hellsand

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:301, BMC
  • Föreläsare: Minas Hellsand, PhD student in Finn Hallbööks research group: Stem cells, Retinal Development and Regeneration
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Halvtidsseminarium

Titele: ”Models of retinal development and disease”