Forskningsseminarium Psykiatri: Clara Iversen

  • Datum: –13.30
  • Plats: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10
  • Föreläsare: Clara Iversen, lektor Sociologiska inst, UU
  • Arrangör: Neuro
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 018- 4714122
  • Seminarium

Att etablera gemensam förståelse: Bemötande på en telefonlinje med fokus på självmord