Lärardagen vid Institutionen för neurovetenskap

  • Datum: –15.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Trippelrummet, Navet, SciLifeLab
  • Föreläsare: Olika inbjudna föreläsare Ansvariga: Grundutbildningskommittén vid Inst för neurovetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Konferens

Tema: Examination – utformning, kvalitetssäkring och resultat
Lärardagen 2019 har sitt huvudsakliga fokus på tillgängliga examinationsformer samt tillämpning av dessa. Inom temat ges även en presentation om förbättringsarbete på en kurs som bidragit till att avsevärt höja andelen godkända studenter.
Anmälningslänk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14065

Program Lärardagen vid Institutionen för neurovetenskap

Tema: Examination – utformning, kvalitetssäkring och resultat

08:00-08:30 Registrering

08:30 - 09:00 Introduktion till lärardagen och temat examination Thérèse Hartman, Pedagogiska enheten

09:00 - 09:30 Hur kan man (eventuellt) få nya studenter att lära av tidigare studenters mer eller mindre framgångsrika studiestrategier? Per Holmfeldt, universitetsadjunkt vid Institutionen för medicinsk cellbiologi

09:30 - 10:00 Kaffepaus

10:00 - 12:00 Ett 6-årigt läkarprogram i Trondheim - hur man arbetat med examinationer för att säkerställa studenternas kompetens 

En inspirerande presentation av organisation och  kvalitetssäkring av examinationer
Tobias Schmidt Slørdahl, M.D. Ph.D., docent vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:00 Workshop: konstruktion och användning av MCQ (multiple choice questions) i skriftliga tentamina

15:00 Slutord

Välkomna önskar Grundutbildningskommittén vid Inst för neurovetenskap!