Neuro seminar; Maarika Liik

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Maarika Liik, MD; PhD; Specialistläkare, Clinical Neurophysiology
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Titel: "Muscle ultrasound in distal myopathies"