tjej i spinometer

Kognition och beteende

Kognition och beteende

Kunskapen om hur stressorer, känslor och hormoner påverkar kognitiva processer och mänskligt beteende är central inom neurovetenskap.

Kognitioner spelar en betydelsefull roll i vardagslivet, bland annat för människans förmåga att kommunicera, känna igen ansikten, förnimma och tolka smärta, bearbeta känslor och fatta beslut. En viktig kognitiv aspekt som studeras är förståelsen för hur långtidsminnen formas i hippocampus, en annan är hur minnet påverkar kommunikationsförmågan. Vi studerar hjärnan och hur störningar i centrala nervsystemet är relaterade till kognitioner och beteenden vid långvarig smärta, kommunikationssvårigheter, sömnstörningar och drogberoende. Detta är av stor betydelse för att kunna utveckla nya diagnostiska metoder och behandlingar.

Vi ägnar oss åt klinisk forskning med målet att förstå sambanden mellan hälsorelaterade beteenden  såsom fysisk aktivitet och träning, smärthantering, ätande, sömn, kommunikation och aktivitets-, arbetsförmåga och livskvalitet. Vi är särskilt inriktade mot att utveckla teoribaserade behandlingar med syfte att åstadkomma beteendeförändring och bibehållande av beteenden som möjliggör ett gott liv under livets alla faser, trots långvariga sjukdomstillstånd.