Hjärnsjukdomar och trauma

Hjärnsjukdomar och trauma

Hjärnans funktion är avgörande för självaste livet.  Här formas vår personlighet, våra tankar och känslor, här lagras våra minnen, och här styrs alla våra handlingar.

Hjärnan sänder och tar emot signaler från kroppen och från vår omgivande miljö. För att hjärnan ska kunna uppehålla sina normala funktioner krävs ett förfinat samspel både i hjärnans inre miljö och med övriga kroppen.

Hjärnsjukdomar och trauma innebär störningar i hjärnans metabolism, blodflöde och signalsystem, och kan påverka allt det vi gör i vardagen. En förutsättning för att förstå det avvikande eller sjuka är att man också förstår hur den normala hjärnan fungerar. Likaså behöver vi förstå hur vi på olika sätt kan underlätta för personen med en hjärnsjukdom eller trauma att leva ett så bra liv som möjligt.

På INV forskar vi om diagnostik, behandling och rehabilitering vid stroke, traumatisk hjärnskada och psykiska trauma och hjärnsjukdomar som epilepsi, depression, MS, Parkinsons sjukdom, neuromuskulära sjukdomar och schizofreni.