Klinisk psykiatri

Vår forskning omfattar flera av psykiatrins stora sjukdomsgrupper och utgår från en arv-miljö-interaktionsmodell där psykisk sjukdom uppkommer ur ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala sårbarhetsfaktorer. Forskargruppens övergripande mål är att förbättra den psykiska hälsan för såväl den enskilde individen som i samhället i stort.

Våra forskningsfrågor väcks oftast i mötet med patienter och deras närstående. För att besvara dem arbetar vi med kliniska, prekliniska och epidemiologiska studier och i samarbete med ett stort antal forskare vid vårt eget universitet men även vid andra svenska och utländska universitet.

Forskningsprojekt
Separata forskningsprojekt finns presenterade i vänstermarginalen. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer.

WoMHeR – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan
Vid Uppsala universitet finns nationell och internationell unik tvärsektoriell kompetens som samlats i ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR. Läs mer här på WoMHeRs hemsida.

Kontakt:
Bitr. prefekt för Psykiatri:
Lisa Ekselius
Professor, Överläkare
e-mail: lisa.ekselius@neuro.uu.se

Lisa Ekselius

professor överläk. vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri

E-post:
Lisa.Ekselius[AT-tecken]neuro.uu.se
Mobiltelefon:
070-6555475
Senast uppdaterad: 2021-02-17