Hälsoeffekter av sömnbrist (PI Benedict)

Sömnforskargruppen kombinerar neurovetenskapliga och kardiometaboliska metoder (-omics, neuropsykologiska tester, sömnutredning, Actiheart, endokrinologiska mätningar, mobilapp, etc) för att öka förståelse om hur samspelet mellan hjärnan och kroppen påverkas av sömnrubbningar, och därmed bidrar till utveckling av folksjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, depression, fetma, och typ-2-diabetes.

Forskningen stöds huvudsakligen av

 • Hjärnfonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • AFA Försäkring
 • Vetenskapsrådet (unga forskare, medicin)
 • Åke Wiberg Fonden
 • WABI (Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure)

Utvalda publikationer

Gruppmedlemar:
 

Nuvarande:

 • Christian Benedict, docent i neurovetenskap (sömngruppledare, h-index 35, 4600 citeringar)
 • Jonathan Cedernaes, postdoktorand (läkare)
 • Xiao Tan, postdoktorand
 • Frida Rångtell, doktorand
 • Olga Titova, doktorand
 • Lieve van Egmond, student
 • Faye Leilah Keller, student

Alumni:

 • Emil Nilsson
 • Arnaud Moulis
 • Swathy Karamchedu
 • Peter Andersson
 • Emil Axelsson
 • Olof Ros
 • Jon Brandell
 • Lisanne Liethof
 • Filip Sand
 • Lauri Lampola
 • Sara Hassanzadeh
 • Adine Yeganeh
 • Colin Chapman