Barn- och ungdomspsykiatri

Forskargruppen inom barn och ungdomspsykiatri studerar utveckling av psykopatologi hos barn och ungdomar, hur den ska kunna identifieras och behandlas. Forskningen utgår från en modell där biologiska, psykologiska och sociala risk- och skyddsfaktorer interagerar under uppväxten och i utvecklingen av barnpsykiatriska symtom.

Dessa risk- och skyddsfaktorer studeras i både epidemiologiska och kliniska studier. Konsekvenserna av att i barn och ungdomsåren drabbas av barnpsykiatriska symtom undersöks i långtidsuppföljningar. Riskgrupper som studeras är bland annat traumatiserade barn och barn som lever i psykosocialt utsatta miljöer och barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forskargruppen studerar även effekten av interventioner för definierade riskgrupper. Forskningen bedrivs i både internationellt och nationellt samarbete med andra forskargrupper.

Inom forskargruppen barn- och ungdomspsykiatri finns följande forskningsprojekt:

  • Riskfaktorer för utveckling av barnpsykiatriska problem
  • Psykologiska behandlingsstudier inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • Konsekvenser av tonårsdepression
  • Barn med  traumatiska upplevelser