Forskning i framkant om hjärnan och nervceller

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Forskningen kan beskrivas med fyra forskningsprofiler:
Neurogenetik och miljö
Hjärnsjukdomar och trauma
Kognition och beteende
Sensorik, motorik och plasticitet

Forskningsgrupper

Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue. Foto: Dr. Elena N. Kozlova, Regenerative Neurobiology