Studievägledning

Som student på kurser eller program inom Institutionen för neurovetenskap kan du vända dig till följande personer om du är i behov av studievägledning:

Logopedprogrammet

Annika Backvall

Studievägledare allmänt

Sofia Ögefeldt

Studievägledare VFU


Maria Kruger Vahlquist (tj ledig)
 

Fysioterapeutprogrammet


Marie Sandström
Studievägledare
E-post: fysiostudievagledning@neuro.uu.se

Telefon: 018- 471 4763
Fax: 018-511540

Magisterkurs Fysioterapi


Karin Hellström

Mastersprogrammet i Biomedicin


Lina Thorvaldson

Läkarprogrammet


Helena Granbom
Studievägledare
E-post: medstudievagledning@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 46 75
Fax: 018-50 42 35

Studie- och karriärvägledning Uppsala universitet


För information och kontaktuppgifter följ länken nedan
Studie- och karriärvägledning

Kontaktperson för studenter med barn

Fysioterapeutprogrammet: Marie Sandström

Logopedprogrammet: Maria Kruger Vahlquist

Läkarprogrammet: Madeleine Le Grèves