Logopedprogrammet 240 hp

Vi pratar och diskuterar. Vi informerar, skriver och läser. Några kan dock inte delta i den ständigt pågående kommunikationen. När svårigheterna har en medicinsk bakgrund ställer logopeden diagnos och ger behandling. Eftersom all kommunikation utgår från hjärnan krävs god kunskap om hjärnans anatomi och funktion.

Om programmet

Logopedprogrammet passar dig med många intressen som till exempel medicin, språk (lingvistik och fonetik) och psykologi. Logopedstudenter framhåller ofta den stora bredden av ämnen i utbildningen som en stor fördel. Lingvistik och fonetik handlar om hur språket och språkljuden är uppbyggda, vilket är kunskap som är viktig vid tal- och språkbedömningar. Logopedutbildningen är fyraårig och du läser följande ämnen: logopedi, 150 högskolepoäng (hp); lingvistik och fonetik, 45 hp; medicin, 24 hp och psykologi, 21 hp. I huvudområdet logopedi tillämpas kunskaperna från de övriga ämnesområdena.

Hjärnan styr bland annat funktioner involverade i tal, röst, språk och sväljning och vi lägger därför särskilt stor vikt vid studier i ämnen som neuroanatomi, neurolingvistik och neuropsykologi. Det gör att vi bättre förstår olika kommunikations- och sväljstörningars uppkomst och hur de kan åtgärdas. På bilden ovan syns informationsöverföring med hjälp av signalsubstanser mellan nervceller i hjärnan. Varje nervcell har kontakt med tusentals andra i ett stort kommunicerande nätverk.

Examen

Logopedprogrammet leder till en logopedexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Klicka här för att läsa hela utbildningsplanen