Välkommen till logopedprogrammet

Att kunna använda sin röst, prata, läsa, skriva, äta och svälja är grundläggande förmågor som för de flesta är självklara, men som för en del barn och vuxna förknippas med sådana svårigheter att livskvalitén påverkas. Problemen har ofta samband med en utvecklingsavvikelse, förvärvad sjukdom eller något annat som ger nedsatt funktion av dessa förmågor.

Logopeder ställer diagnos och kan genom en variation av insatser förbättra deras livssituation. Klicka här för att läsa hela programbladet för logopedprogrammet.

Nyfiken på logopedi? Länk till Studentportalen och vår nya film om stamning. Om du vill skugga en student under en dag, klicka här för att läsa mer.

Vill du läsa en fristående kurs?

Här kan du läsa om våra pågående och kommande kurser inom logopedi, klicka här.

sara och johanna            markus

Fem studentintervjuer, klicka här               Fem logopedintervjuer, klicka här