Studentportalen

Vi använder oss av Studentportalen där både du som student och handledare hittar all information som du behöver. Klicka här, välkommen in till Studentportalen!

VFU handledare

Information för dig som är VFU- handledare, klicka här.

Vill du ansöka till Fysioterapeutprogrammet, klicka här på länken till programsidan i  kurskatalogen

Välkommen till Fysioterapeutprogrammet

En av Sveriges bästa utbildningar

Sjukgymnastprogrammet, som 1 januari 2014 böt namn till Fysioterapeut- programmet, startades i Uppsala 1976 och har rankats som en av landets bästa.

Under 2013 utvärderade Högskoleverket, HSV, alla sjukgymnastprogram i Sverige. Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet fick högsta betyg på alla examina på grund- avancerad och yrkesnivå. Vi erbjuder även vidareutbildning med friståendekurser på både grund och avancerad nivå samtidigt som det pågår forskning inom flera intressanta områden inom fysioterapi.     

Kontakt

Besöksadress: Biomedicinska centrum, Husargatan 3, 752 37 Uppsala
Postadress: Box 593, 751 24 UPPSALA

Ingår som en del av Institutionen för neurovetenskap

Enhetschef professor Pernilla Åsenlöf
Studierektor: Lena Zetterberg
Programsamordnare: Charlotte Urell
Studievägledare: Marie Sandström, mail: fysiostudievagledning@neuro.uu.se
VFU samordnare: Ann Bylund
Internationell koordinator: Camilla Ekvall

Studieråd: fysioterapeuternas.studierad@gmail.com, ordförande; Erica Westerberg

Information om Internationellt utbyte

Twitter: Fysioterapeutprogram (@fysiouppsala)

Klicka här för att få information om alla medarbetare vid Fysioterapeutprogammet.

Klicka på respektive medarbetares namn för att få fullständig information.

Aktuellt

  • Kursstart HT 2018 är 3 september 2018.
  • Terminstider för HT 2018 är 3 sep- 20 januari 2019.
  • Avslutningscermoni för termin 6 är 17 januari.

Vinnare av Neuropriset för bättre lärande 2018

Mia Ramklint, lektor i psykiatri, fick Inst för neurovetenskaps Neuropris för bättre lärande 2018. Grattis!

Klicka här för att läsa hela motiveringarna.