Utbildningsrelaterade länkar

Här hittar du information om campus BMC

De flesta av institutionens/universitetets kurser har sin hemsida i studentportalen. Här kan du också läsa din student e-post.
Har du tekniska frågor som rör studentportalen vänder du dig till studentsupporten på UpUnet-S.

  • Språkverkstaden är en resurs för att utveckla studenternas muntliga och skriftliga språkfärdigheter.

I Pingpong finns hemsidor för vissa kurser. Har du tekniska frågor som rör Pingpong vänder du dig till studentsupporten på UpUnet-S.

Under studerandebyrån kan du hitta följande enheter

Antagningenheten
Enheten för studie- och karriärvägledning
UPPDOK enheten
Stipendiekansliet
Examensenheten
Stöd till studenter med funktionshinder

Här hittar du utbildningskatalogen på nätet.

Via antagning.se söker du kurser och program inför kommande termin. Sista ansökningsdag är 15 april inför höstterminer och 15 oktober inför vårterminer. Även efteranmälan till kurser sker via antagning.se.

I DiVA kan du publicera din uppsats eller ditt examensarbete i fulltext. Det ökar spridningen och synligheten av uppsatsen.

Som studerande vid Uppsala universitet måste du betala kåravgift. Detta gör du till Uppsala studentkår. Här hittar du också information om Uppsalas studentkårer.

 

 

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Intresserad av logopedprogrammet?

Antagning till senare del av program

Är du intresserad av Logopedprogrammet? Om du har läst lingvistik, fonetik och/eller psykologi och har den särskilda behörighet som krävs för Logopedprogrammet kan du göra en ansökan till senare del av program. Läs mer här