Kursadministration vid Inst för neurovetenskap

All utbildningsrelaterad administration vid institutionen handläggs av kursadministrationen. Hit kan du vända dig med frågor om kursansökan, kursregistrering, resultat m.m.

Besökstider

BMC

Kontakta respektive kursadministratör, se nedan. Vi finns i korridor A2:1, välkomna!

Akademiska sjukhuset

Kontakta respektive kursadministratör, se nedan, välkomna!

Vem tar hand om min kurs?

Klicka på respektive namn nedan för att få kontaktuppgifter och mer information för din kurs!

BMC

Fysioterapeutprogrammet

Friståendekurser inom fysioterapi


Gustav Innala

Masterprogrammet i Biomedicin 
Fristående fördjupningskurser i  neurovetenskap och neurofarmakologi 

Karin Nygren

Biomedicinprogrammet

Logopedprogrammet

Receptarieprogrammet T2 

Fristående kurser i Medicinens historia, Hjärnans mysterier och inom Logopedi

Annika Backvall

Läkarprogrammet T1 och T3

Fristående kurser Medicinens historia samt Hjärnans mysterier I och II.

 
Eva-Lena Wahlberg

Institutionstekniker

Anders Nilsson

Systemadministratör

Jerker Nyberg

Akademiska sjukhuset

BUP på Läkarprogrammet T8

Ann-Charlotte Fält

Klinisk medicin IV på Läkarprogrammet T8, samt
Oftalmiatrik på
Läkarprogrammet T8


Gunneli Ekberg

Neuro på Läkarprogrammet 

Sari Thunberg

Psykiatri på Läkarprogrammet T8, Sjuksköterskeprogrammet & Sjukgymnastprogrammet.
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot psykiatrisk vård. Fristående kurser


Ann-Charlotte Fält