Grundutbildningskommittén (GUK)

Grundutbildningskommittén (GUK) verkar bla. för att institutionens kurser håller en hög kvalite, att innehållet är aktuellt och motsvarar samhällets krav på relevant kunskap. Läs mer om GUK under internt, klicka här.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Intresserad av logopedprogrammet?

Antagning till senare del av program

Är du intresserad av Logopedprogrammet? Om du har läst lingvistik, fonetik och/eller psykologi och har den särskilda behörighet som krävs för Logopedprogrammet kan du göra en ansökan till senare del av program. Läs mer här