Grundutbildningskommittén (GUK)

Grundutbildningskommittén (GUK) verkar bla. för att institutionens kurser håller en hög kvalite, att innehållet är aktuellt och motsvarar samhällets krav på relevant kunskap. Läs mer om GUK under internt, klicka här.