Fristående kurser vid Institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap ger fristående kurser inom olika ämnesområden. Kurser finns både på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen bedriver också undervisning på flera utbildningsprogram.

Inom dessa områden ger vi fristående kurser:

Vid institutionen ges också följande kurser på engelska:


Inom våra utbildningsprogram bedrivs undervisning på flera kurser och program. Via de publika kurs- och programsidorna i Studentportalen kan du hitta mer information om dessa.

Lika villkor-presentation

Klicka här för att visa lika villkor-presentation för alla studenter.
 

Intresserad av logopedprogrammet?

Antagning till senare del av program

Är du intresserad av Logopedprogrammet? Om du har läst lingvistik, fonetik och/eller psykologi och har den särskilda behörighet som krävs för Logopedprogrammet kan du göra en ansökan till senare del av program. Läs mer här