Vinnare av Doktorandstafetten vid Neurodagen 2017

Alla deltagares presentationer och postrar vid årets doktorandstafett på Neurodagen 2017 höll en hög kvalité och var mycket intressanta. Alla medverkande doktorander får 1,5 hp för sina fina presentationer.

Vinnare av årets doktorandstafett blev Evgenii Bogatikov doktorand inom Clinical Neurophysiology, med sin presentation och poster.

Från vänster: x

Motivering:

Jury:

Håkan Aldskogius

Malin Lagerström

Sharn Perry

Fredrik Clausen

Markus Sjöblom

Camilla Ekwall

Alla deltagare:

Laura Vossen, Physiology

Valter Niemelä, Neurology

Gaija Olivo, Functional Pharmacology

Samer Siwani, Developmental Genetics

Evgenii Bogatikov, Clinical Neurophysiology

Susanna Tuvemo Johnson, Physiotherapy

Zhaohua Yu, Ophthalmology 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

PM Antagningsseminarium

Antagningsseminarium syftar till att höja kvaliteten i forskarutbildningen genom att ge stöd till tilltänkt doktorand och handledare för planering av studierna. Läs om genomförandet härProtocol - Admission seminar

Vid problem

Det kan finnas tillfällen under forskarutbildningen då problem eller osäkerhet uppstår. Till din hjälp kan, förutom handledaren, även studierektorerna för forskarutbildningen samt doktorandrepresentanterna i Institutionsstyrelsen hjälpa dig, kontakta dem gärna!

Winner of PhD student Best poster relay at Neuroscience Day 2017

Evgenii Bogatikov, Ph D student in Clinical Neurophysiology, won the Ph D student Best poster relay with his poster/presentation. Congratulations!

To read the motivation behind the decision please follow the link to the webpage.