Promovering

 

The conferment ceremony is arranged jointly by the faculties at Uppsala University. The conferment ceremony is the graduation ceremony where those who have achieved a doctor’s degree are awarded their honorary insignia (laurels or doctor’s hats, diplomas etc.). This is also when the honorary doctors and jubilee doctors, those who acquired their doctor’s degree fifty years ago, are celebrated.

From the day of a thesis defence, a new doctor has a period of three years (i.e. six opportunities) in which to opt to participate in the Conferment Ceremony. Participation in the ceremony is only allowed once.

Please click here for more information regarding the conferment ceremony (in Swedish).

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

PM Antagningsseminarium

Antagningsseminarium syftar till att höja kvaliteten i forskarutbildningen genom att ge stöd till tilltänkt doktorand och handledare för planering av studierna. Läs om genomförandet härProtocol - Admission seminar

Vid problem

Det kan finnas tillfällen under forskarutbildningen då problem eller osäkerhet uppstår. Till din hjälp kan, förutom handledaren, även studierektorerna för forskarutbildningen samt doktorandrepresentanterna i Institutionsstyrelsen hjälpa dig, kontakta dem gärna!

Winner of PhD student Best poster relay at Neuroscience Day 2017

Evgenii Bogatikov, Ph D student in Clinical Neurophysiology, won the Ph D student Best poster relay with his poster/presentation. Congratulations!

To read the motivation behind the decision please follow the link to the webpage.