Halvtidskontroll

  • Handledaren avgör om doktoranden är klar för halvtidskontroll.
  • Alla obligatoriska kurser ska vara klara.
  • Handledaren utser lämpliga personer till betygsnämnden. Namn på ledamöter i betygsnämnden lämnas till prefekten.
  • En sammanfattning av arbetet skickas till betygsnämnden och till övriga intresserade.
  • Halvtidskontrollen anslås på institutionen och på den egna kliniken.
  • Information om förestående halvtidskontroll med sammanfattning av arbetet ska även lämnas till Eva-Lena Wahlberg.
  • I samband med halvtidskontrollen skall ett protokoll upprättas, ordföranden i betygsnämnden har ansvaret för detta. Blankett finns att hämta på Medfarms hemsida.

  • Betygsnämndens ska även muntligt och i en sammanfattning av det muntliga ge doktoranden tips och råd om förbättringar.

  • Slutligen ska betygsnämnden godkänna eller underkänna halvtiden som en grund för den framtida disputationen.
  • Protokollet skall lämnas till Eva-Lena Wahlberg för registrering i Uppdok, för frågor kontakta Eva-Lena Wahlberg.

Winner of PhD student Best poster relay at Neuroscience Day 2017

Evgenii Bogatikov, Ph D student in Clinical Neurophysiology, won the Ph D student Best poster relay with his poster/presentation. Congratulations!

To read the motivation behind the decision please follow the link to the webpage.
 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

Vid problem

Det kan finnas tillfällen under forskarutbildningen då problem eller osäkerhet uppstår. Till din hjälp kan, förutom handledaren, även studierektorerna för forskarutbildningen samt doktorandrepresentanterna i Institutionsstyrelsen hjälpa dig, kontakta dem gärna!