Forskarutbildningskommittén

Forskarutbildningskommitténs uppgift är att främja forskarutbildningens utveckling.

Kommitténs arbete leds av våra två studierektorer för forskarutbildningen, professor Lars Hillered för de kliniska forskargrupperna på Akademiska sjukhuset och professor Helgi Schiöth för de prekliniska forskargrupperna på BMC.

Kommittén har att överse årliga uppföljningar av hur inst f neurovetenskaps doktorandutbildningar framskrider.

Forskarutbildningskommittén består av:

Lars Hillered, professor i neurokemi

Helgi Schiöth, professor i Funktionell farmakologi

Niklas Marklund, forskare i neurokirurgi

Patrik Ivert, doktorand i fysioterapi

Anna Rostedt Punga, specialistläkare i klinisk neurofysiologi

Eva-Lena Wahlberg, doktorandadministratör

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

PM Antagningsseminarium

Antagningsseminarium syftar till att höja kvaliteten i forskarutbildningen genom att ge stöd till tilltänkt doktorand och handledare för planering av studierna. Läs om genomförandet härProtocol - Admission seminar

Vid problem

Det kan finnas tillfällen under forskarutbildningen då problem eller osäkerhet uppstår. Till din hjälp kan, förutom handledaren, även studierektorerna för forskarutbildningen samt doktorandrepresentanterna i Institutionsstyrelsen hjälpa dig, kontakta dem gärna!

Winner of PhD student Best poster relay at Neuroscience Day 2017

Evgenii Bogatikov, Ph D student in Clinical Neurophysiology, won the Ph D student Best poster relay with his poster/presentation. Congratulations!

To read the motivation behind the decision please follow the link to the webpage.