Årlig uppföljning av forskarutbildningen

Doktorand och handledare skall göra en årlig genomgång av hur doktorandens forskarutbildning fortskrider.

Den årliga uppföljningen rapporteras på en särskild blankett för Institutionen för neurovetenskap. Undertecknad rapport lämnas till doktorandadministratören och därefter granskas av institutionens forskarutbildningskommitté.

Godkänd rapport bokförs i UPPDOK. Halvtidskontroll eller licentiatexamen ersätter den årliga uppföljningen i förekommande fall. Kopia av protokoll skall då lämnas in istället för rapporten.

Blankett för årlig uppföljning av forskarutbildningen - Svensk version

Blankett för årlig uppföljning av forskarutbildningen - English version

 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildning, kliniska enheter:
Lars Hillered, Akademiska sjukhuset

Studierektor för forskarutbildning, prekliniska enheter:
Helgi Schiöth, BMC

Doktorandadministratör:
Eva-Lena Wahlberg

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen:
Hedvig Zetterberg, doktorand inom fysioterapi

PM Antagningsseminarium

Antagningsseminarium syftar till att höja kvaliteten i forskarutbildningen genom att ge stöd till tilltänkt doktorand och handledare för planering av studierna. Läs om genomförandet härProtocol - Admission seminar

Vid problem

Det kan finnas tillfällen under forskarutbildningen då problem eller osäkerhet uppstår. Till din hjälp kan, förutom handledaren, även studierektorerna för forskarutbildningen samt doktorandrepresentanterna i Institutionsstyrelsen hjälpa dig, kontakta dem gärna!

Winner of PhD student Best poster relay at Neuroscience Day 2017

Evgenii Bogatikov, Ph D student in Clinical Neurophysiology, won the Ph D student Best poster relay with his poster/presentation. Congratulations!

To read the motivation behind the decision please follow the link to the webpage.