händer på tangentbord

Masterprogram i Biomedicin

Institutionens lärare och administratörer är engagerade i olika program vid Uppsala universitet.

Mer information om de olika programmens innehåll och utformning av undervisningen finns under länkarna nedan.