Utbildning inom neurovetenskap

Helena Ekbrink undervisar

Institutionen har omfattande åtaganden inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

På grundläggande nivå ansvarar institutionen för huvuddelen av utbildningen inom Logopedprogrammet och Fysioterapeutprogrammet. Inom Biomedicinprogrammet är institutionen medansvarig för kurserna Cellbiologi med biokemi, Molekylär vävnadsbiologi med immunologi och Medicinsk neurobiologi med farmakologi. Inom Läkarprogrammet ansvarar institutionen för blocken Kommunikation, nerver och psyke, Neural reglering och rörelse, Homeostas och intervention, samt för undervisning i ämnen Neurologi, Oftalmiatrik och Psykiatri. Institutionen är ansvarig för undervisningen i Fysiologi inom Receptarieprogrammet samt för ett stort antal Fristående kurser.

På avancerad nivå är institutionen ansvarig för Masterprogrammet i Biomedicin och medansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad samt Masterprogrammet i folkhälsa.

Institutionen medverkar även i grundläggande utbildning inom Biologprogrammet vid Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

 

Intresserad av logopedprogrammet?

Antagning till senare del av program

Är du intresserad av Logopedprogrammet? Om du har läst lingvistik, fonetik och/eller psykologi och har den särskilda behörighet som krävs för Logopedprogrammet kan du göra en ansökan till senare del av program. Läs mer här

Länkar

 

Kurs "God och dålig vetenskap

Kursen God och dålig vetenskap har utvecklats av Dan Larhammar i samarbete med kollegor från filosofi och psykologi och har stöd från GRUNK och GRUF. Kursen ges för första gången under vt 2016. Primäromgången går på svenska, sedan är planen att den ska ges på engelska vt 2017. Kursen är 7,5 hp på kvartsfart kvällstid. Läs mer om kursen och anmäl dig här.