Svar på Dan Larhammars kritik av min artikel i Biologen