Evolution vs. creationism

Table of contents:

New useful texts on evolution (and creationism)

The National Academy of Sciences (USA): New Book on Science and Evolution

Wellcome Trust: Big Picture on Evolution

Last chapter of Douglas J. Futuyma's textbook Evolution at web site of the Royal Swedish Academy of Sciences. The text is available as pdf files both in English and in Swedish.

Allt från början - från urcell till människa. Bok (Bonnier Carlsen) av Jonathan Lindström, lämplig från ca 6 år och uppåt (finns egentligen ingen övre åldersgräns).

Statement on the teaching of evolution from 67 science academies including the Royal Swedish Academy of Sciences. The statement was announced 22 June 2006.

Sammanfattning av molekylärgenetiska evidens för evolutionen.

Debatt på Newsmill (senare återgiven i Humanisten) med kreationisterna Sture Blomberg m fl

Debatt om evolution kontra skapelse i tiskriften Biologen (utgiven av Biologilärarnas Förening)

1) I huvudet på en kreationist - av kreationisten Göran Schmidt. Biologen 3/2002, 17-19.

2) Svar på Göran Schmidts insändare i Biologen 3/2002 - av Dan Larhammar, Biologen 1/2003, 32-36.

3) Svar på Dan Larhammars kritik av min artikel i Biologen - av kreationisten Göran Schmidt. Biologen 2/2003, 24-30.

4) Schmidts evolutionskritik är pseudovetenskaplig - av Dan Larhammar, Biologen 3/2003, 23-28.

5) I juli 2006 blev jag varse att Göran Schmidt skrivit ytterligare en replik "Svar på Dan Larhammars kritik publicerad i Biologen 3/03" som finns på den skapelsetroende föreningen Genesis hemsida. Det framgår ej när texten först publicerades. Jag bemöter Schmidts resonemang under punkt 6 nedan.

I detta inlägg citerar Göran Schmidt den amerikanske ID-förespråkaren William Dembskis bok "No free lunch" (2002). Schmidt anför att Dembskis matematiska beräkningar för livets höga komplexitet skulle peka på en "komplex/intelligent informationskälla". Emellertid har matematikprofessorn Olle Häggström visat att Dembskis beräkningar bygger på totalt orealistiska antaganden. Se följande länkar:

Dembski kontra Darwin i Folkvett nr 2/2006.

Matematiken som antidarwinistiskt tillhygge, publicerad i mars 2006.

Detta gör förstås Dembskis argument värdelöst. Således bygger Schmidts argumentation även i detta avseende på en missuppfattning. Huruvida hans ständigt återkommande vilseledande resonemang är avsiktliga eller oavsiktliga får han själv redogöra för.

6) "Schmidt har grovt missförstått evolutionen" (publicerad 2006-08-02). Replik på Göran Schmidts replik i Genesis.

7) "Evolutionistens blinda fläck" (publicerad 2007-02-28). Upptäckte idag 070505 denna replik på 18 sidor från Göran Schmidt.

Göran Schmidt är civilingenjör och adjunkt, anställd vid Burgårdens Utbildningscentrum, en gymnasieskola i Göteborg. Göran Schmidts texter (nr 1 och 3 ovan) återges med författarens tillstånd.

"Gudars gryning" (2006-02-07) av Christer Sturmark, ordförande i Förbundet Humanisterna. Även publicerat i Humanisten nr 1/2006 under rubriken "Pseudovetenskap - ett intellektuellt drama i vår tid". Sammanfattning av intelligent design (ID), kreationism och rättegången i Dover, Pennsylvania, hösten 2005 (kallad Kitzmiller v Dover).

Vittnesmålet i Dover-rättegången av paleontologen Kevin Padian, professor på UC Berkeley, är tillgängligt i utskriven form här. I sitt vittnesmål smulade han sönder många av de kreationistiska påståendena i boken Of Pandas and People (1989) som brukar betraktas som inledning på ID-strategin. Mer om boken finns hos NCSE på denna sida. Bokens andra och senaste upplaga kom 1993 och denna innehåller Mike Behes resonemang om "irreducible complexity" som också avfärdades i Dover-rättegången. Domslutet i rättegången finns här som pdf.

Kitzmiller v. Dover Area School District - Review by Richard Milner of books on the trial in 2005 regarding teaching of intelligent design in Dover, Pennsylvania.

Political challenges to the teaching of evolution in the USA.

Många användbara länkar har samlats av Johan Karlsson och Anders Hesselbom på www.evolutionsteori.se

Vissa ID-förespråkare försöker hävda att ID skulle vara lika vetenskapligt som SETI-projektet, dvs "search for extra-terrestrial intelligence". Denna missuppfattning reds ut på denna webbsida av Seth Shostak på SETI Institute.

Litteratur som granskar argument från kreationister och ID-förespråkare

  • Defending Evolution: A guide to the creation/evolution controversy. Brian J. Alters & Sandra Alters, 2001.

  • Denying Evolution - Creationism, Scientism, and the Nature of Science. Massimo Pigliucci, 2002.

  • The Triumph of Evolution: and the Failure of Creationism. Niles Eldredge, 2000.

  • The Creationists. Ronald L. Numbers, 1992, 2006

  • Science and Earth History: The Evolution/Creation Controversy. Arthur Strahler, 1999.

  • Intelligent Design Creationism and its Critics. Robert Pennock, 2001.

  • Evolution vs. Creationism: An Introduction. Eugenie C. Scott, Greenwood Press, 2004.

The Panda's Thumb, a web site dedicated to explaining evolution.

Einstein och Gud: Icke-biologiska vetenskapliga auktoriteters synpunkter på evolutionen saknar förstås betydelse, men eftersom religiösa personer oftar hävdar att Albert Einstein (1879-1955, Nobelpris i fysik 1921) skulle ha givit uttryck för en tro på Gud, är det viktigt att notera att detta inte är korrekt. Einsteins syn på gudstro framgår tydligt i det brev han skrev till filosofen Eric Gutkind den 3 januari 1954 (och som såldes på auktion den 16 maj 2008 för 404.000 dollar):

[...] The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this. These subtilised interpretations are highly manifold according to their nature and have almost nothing to do with the original text. For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstitions. [...]But a limited causality is no longer a causality at all, as our wonderful Spinoza recognized with all incision, probably as the first one. And the animistic interpretations of the religions of nature are in principle not annulled by monopolisation. With such walls we can only attain a certain self-deception, but our moral efforts are not furthered by them. On the contrary. [...]

With friendly thanks and best wishes

Yours, A. Einstein.

The collapse of intelligent design, lecture (two hours) on YouTube by Ken Miller, Brown University, USA, about Intelligent Design and law cases.

The Quote Mine Project - Or, Lies, Damned Lies and Quote Mines. How creationists quote evolutionists.

National Center for Science Education - Defending the Teaching of Evolution in the Public Schools. Based in Oakland, CA. Executive Director Eugenie C Scott, Deputy Director Glenn Branch.

Understanding evolution - an evolution website for teachers.

29+ Evidences for Macroevolution, a thorough description of evolution, and Response to creationist critique, a detailed exposition of creationist misunderstandings. Written by Dr. Douglas Theobald (PDF file, 212 pages, must be opened with Acrobat 5).

The evidence for the great age of the Earth

Age of the Earth Geologic Time Online Edition (USGS - United States Geological Survey)

Radiometric dating of the Earth (The Evolution Education Site Ring by John Stear)

Summary of the evidence for an ancient universe.

The Origin of Whales and the Power of Independent Evidence by Raymond Sutera.

Horse Evolution by Kathleen Hunt.

Bombardier Beetles (Brachinus) and the Argument of Design

Creationist fraud - the Kuznetsov case

15 Answers to Creationist Nonsense, Scientific American, July 2002, by John Rennie, editor in chief of Scientific American.

Responses to Jonathan Wells's Ten Questions to Ask Your Biology Teacher. Published by National Center for Science Education November 28, 2001.

Statements on evolution collected by the NSCE, see for instance the new statement by the American Association for Advancement of Science AAAS Board resolution on intelligen design theory; and from the Botanical Society of America: Statement on Creationism.

Statement from the Society for Neuroscience: "...For these reasons, the Society for Neuroscience categorically opposes the teaching of ID in science classrooms. Further, the Society for Neuroscience emphatically supports the teaching of Evolutionary theory, as it is necessary for a valuable scientific education and for understanding of the diversity and origin of all living organisms."

Evolution: what's wrong with 'teaching the controversy' by Eugenie C. Scott and Glenn Branch, Trends in Ecology and Evolution 18 (10), 499-502, 2003.

(In Swedish) Sensation i bingon (PDF). En humoristisk illustration av hur slumpmässiga sammanträffanden i efterhand kan förefalla oerhört osannolika och därför närmast mirakulösa. Publicerad i Grönköpings Veckoblad april 2002. PDF-dokumentet tillgängliggörs här med tillstånd från tidskriften.

Teaching evolution: http://books.nap.edu/books/0309063647/html/61.html

Evolution TV programmes: http://www.pbs.org/wgbh/evolution/

Science and Creationism - A View from the National Academy of Sciences: http://books.nap.edu/html/creationism/

Statements from the National Academy of Sciences

National Center for Science Education: Defending the Teaching of Evolution in the Public Schools

Creation/Evolution Journal 1980-1987. Published by the National Center for Science Education.

Critical articles about creationism. Published by the National Center for Science Education.

Critical articles about intelligent design. Published by the National Center for Science Education.

The Talk. Origins Archive - exploring the creation/evolution controversy.

No answers in Genesis - "Creationism is not the alternative to evolution - ignorance is."

Project Steve - A parody of a long-standing creationist tradition of amassing lists of "scientists who doubt evolution" or "scientists who dissent from Darwinism," Project Steve mocks such lists by restricting its signatories to scientists whose first name is Steve or a cognate, such as Stephanie, Esteban, Istvan, or Stefano. "Steve" was selected in honor of the late Stephen Jay Gould, a Supporter of NCSE and a dauntless defender of evolution education. The list passed 800 signatures in April 2007. The list of scientists at Discovery Institute who say they dissent from Darwinism or "Darwin's theory of evolution" presently has 600 signatures. This is anyway an anachronistic statement because evolution as we today know it and its mechanisms of course reach far beyond Darwin's theory of evolution, both in the mass of evidence and in explanatory power. In principle, any evolutionary biologist today can be said to "dissent from Darwinism" because evolution extends much further. (I realize that I take a risk to say this, in case the first part of the sentence is quoted out of context by proponents of creationism/ID).

Crews, F. C.: "Saving Us from Darwin" in The New York Review of Books, October 4, 2001.

Crews, F. C.: "Saving Us from Darwin, Part II" in The New York Review of Books, October 18, 2001.

(Crews attacks the Intelligent Design movement and criticises the attempts by some prominent evolutionists, e.g. Gould and Ruse, to reconcile religion and science.)

Dawkins, R.: http://www.world-of-dawkins.com/

Dawkins, R.: http://richarddawkins.net/index.php

Goode, E.: Education, scientific knowledge, and belief in the paranormal. Skeptical Inquirer, Jan/Feb 2002, 24-27.

Zimmer, C.: Evolution - The Triumph of an Idea. Published by William Heinemann, London, 2001.

Evolution and creationism (in Swedish - på svenska) http://www.hj.se/~josv/trovet97.htm

Creationism: http://www.skepdic.com/creation.html

Critique of Mike Behe's "Darwin's Black Box": http://www.cbs.dtu.dk/dave/Behe.html#IC,

http://www.world-of-dawkins.com/box/behe.htm#intro

NCSE exposes how the Discovery Institute (pro "intelligent design") systematically misquotes scientific articles to give the impression that they report evidence against evolution although they clearly do not, see this link

Gert Korthof: Review of Michael Denton's "Nature's Destiny" (1998). "From the impossibility of evolution to the inevitability of evolution - how anti-evolutionst Michael Denton turns into an 'Evolutionist'."

Disagreements among creationists regarding the classification of hominid fossils, showing that creationists are unable to tell which are which.

Publications that explain the new molecular genetic results that lead to the conclusion that the classical concept of human races must be abandoned:

KVA (The Swedish Royal Academy of Sciences): Akademien anser...om raser (2000).

Comments on the misrepresention on or misunderstanding of evolution and exaggeration of evolutionary debates:

Steve Blinkhorn: "Yes, but what's it for?" Nature 412, p. 771, 2001. The author illustrates how descriptions of evolutionary processes, even by experts, sometimes are phrased in a way that may give the impression of indended purpose. He suggests that the attribution of purpose is due to our use of language and the common phrase that characters "evolved for" certain purposes, rather than saying that features were selected because they were "useful for" these purposes.

David P. Barash: Grappling with the ghost of Gould. Human Nature Review 2, 283-292, 2002. Review of Stephen Jay Gould's book "The Structure of Evolutionary Theory" (2002). Barash exposes Gould's exaggerations, self-congratuations and shortage of references to other scientists' contributions. Barash humorously imitates Gould's "logorrhea" and his polysyllabic writing style with exceedingly long sentences. The review is followed by a short comment by Milford H. Wolpoff and Rachel Caspari who show how Gould consistently misrepresented a theory he thought competed with his own views.

Richard Dawkins: review of "Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature" by Steven Rose, Leon J. Kamin and R.C.Lewontin (Pantheon Books, 1985). Published in "Sociobiology: the debate continues", New Scientist 24 January 1985.

Robert Wright: "The Accidental Creationist - Why Stephen Jay Gould is bad for evolution". Originally published in The New Yorker, Dec. 13, 1999. Adapted from chapters 19 and 20 of "Nonzero: The Logic of Human Destiny" by Robert Wright published by Pantheon Books in 2000.

Book reviews (in Swedish):

Recensioner av den nya upplagan (2000) av Mats Moléns bok "Vårt ursprung?":

Dan Larhammar: "Missförstånd och lögner": http://www.physto.se/~vetfolk/molen/molen-dan.html

Åke Johansson: "Geologi mot bättre vetande": http://www.physto.se/~vetfolk/Folkvett/20021molen-geo.html

Recension av den tidigare upplagan (1988) av Mats Moléns bok "Vårt ursprung?":

Dan Larhammar: "Mats Moléns missförstånd": http://www.physto.se/~vetfolk/Folkvett/19981molen.html

To read the continuation of this debate, go to this page at Vetenskap och Folkbildning.

Examples of creationist web pages

The Swedish creationist organisation GENESIS.

(In Swedish) Krister Renard, lärare på Livets Ords skola. Särskilt sidan Makroevolutionen har flera vilseledande påståenden och sidan Biokemi och evolution är ett praktexempel på selekterad information och felaktiga slutsatser, speciellt resonemanget om evolutionen för proteinet cytokrom c.

Så här skriver Renard på sin sida Biokemi och evolution:

"Studiet av cytokrom c verkar tyda på att det evolutionära avståndet mellan bakterier och så vitt skilda arter som jästsvampar, solrosor, silkesmaskar, tonfiskar, kycklingar och människor är i stort sett detsamma. Alla dessa arter skulle således vara lika närstående släktingar till bakterierna, en slutsats som verkar helt absurd utifrån evolutionsperspektivet."

I själva verket vet vi från evolutionära studier sedan mycket länge att bakterier är lika avlägset besläktade med de övriga arterna bland de ovan nämnda. Alla dessa är nämligen eukaryota medan bakterier är prokaryota. Det är uppenbart och självklart sedan decennier att de eukaryota organismerna delar en gemensam anfader och att de separerade från denna långt efter att de eukaryota och prokaryota utvecklingslinjerna gick skilda vägar. Renard har alltså fått evolutionen helt om bakfoten när han skriver att observationen för cytokrom c "verkar helt absurd utifrån evolutionsperspektivet". Jästceller är i själva verket betydligt närmare släkt med människan än med bakterier med avseende på de flesta cellbiologiska och genetiska egenskaper. Trots att Renard sedan flera år är medveten om detta grova missförstånd av evolutionen så finns den vilseledande texten kvar på hans hemsida (senast kollat 070505).

(In Swedish) En parodi på evolutionen skriven av en person som verkar vara kreationist (Haakon Sjoquist). I själva verket avslöjar texten hur författaren missförstått i stort sett varje händelse i den evolutionära processen som han beskriver. Texten blir således en parodi på hur kreationister missförstår evolutionen. Eller är texten rentav avsedd att parodiera just kreationistiska missförstånd?

Creationist propaganda and deceptions: "Creation Tips". See for instance "Best arguments against evolution?" which claims to list three problems for evolution. Two of these do not deal with evolution but the origin of life and the third is wrong.

The three most important antievolution organizations in the United States

Harun Yahya Pseudonym for Adnan Oktar, a Muslim creationist whose name is used as author of a pseudoscientific anti-evolution book called "Atlas of Creation", printed in 2007 and distributed to a huge number of schools in Europe. The book's impressive size (764 pages) and beautiful photographs may give an appealing impression, but its text immediately reveals its deceptive purpose. Yahya's web site contains extensive material that tries to denounce evolution and contains bizarre statements like "Darwin's claims were of course based on no scientific evidence or findings". Numerous anti-evolution books are sold and on-line movies are presented with titles like "The collapse of evolution".

Church of the Flying Spaghetti Monster