Anmälningsformulär för studie om allvarliga händelser

Fyll i dina kontaktuppgifter.

När jag trycker på "Skicka in" nedan samtycker jag till att bli kontaktad.

captcha

* = Mandatory fields

Har du upplevt en allvarlig händelse?

ANMÄL DIG här eller maila till stress@neuro.uu.se

TRACES-studien syftar till att öka förståelsen för hur svåra och traumatiska händelser kan påverka människor på olika sätt.

Vi söker personer som upplevt eller bevittnat en allvarlig hotsituation såsom en olycka, skada, plötslig död, akuta medicinska tillstånd, hot, skada, våld, sexuella övergrepp eller en katastrof. För att delta ska du vara över 18 år och bo i Uppsala eller Stockholm. Händelsen ska ha inträffat under de senaste fem åren. Du kan ha varit med om något liknande tidigare i ditt liv.

Deltagande består av att besvara en enkät (online eller på papper) och träffa oss för en intervju. Du besvarar sedan enkäter med 6 månaders mellanrum vid 3 tillfällen. Intervjuerna sker på Akademiska sjukhuset i Uppsala eller i lokaler nära Norra Bantorget i Stockholm. Svaren sammanställs utan att enskilda individer kan identifieras och är endast tillgängliga för behörig personal. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  För mer information och intresseanmälan, fyll i formuläret nedan eller maila stress@neuro.uu.se. Uppge ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Anmälan är inte bindande.

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Contact

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

University Hospital
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 ( Tuesdays to administrator)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.