TRACES: Traumatic Events in a Longitudinal Survey

TRACES-projektet syftar till att öka förståelsen för hur svåra och allvarliga händelser påverkar människor. Genom att träffa personer som upplevt eller bevittnat situationer såsom en olycka, skada, plötslig död, akuta medicinska tillstånd, hot, skada, våld, sexuella övergrepp eller en katastrof vill vi öka förståelsen för vilka besvär individen kan uppleva efter en sådan händelse. Vi vill undersöka reaktioner hos såväl vårdsökande som ej vårdsökande individer och hur dessa förändras över tid samt hur olika reaktioner påverkar människors funktionsnivå, livskvalitet och hur de använder sig av offentlig vård.

Projektet syftar till att bättre definiera olika sorters traumarelaterad ohälsa, exempelvis bättre kunskap om vilka psykiska reaktioner som är indikativt för en god eller sämre prognos. Ett annat syfte är att utveckla metoder för att identifiera individer med hög risk för traumarelaterade psykiatriska tillstånd. Vi undersöker också kvaliteten på nya diagnoskriterier för traumarelaterade tillstånd. Projektet kommer att leda till att vi i Sverige har väl utvärderade bedömningsinstrument som kan bistå sjukvården vid psykosociala insatser efter allvarliga händelser.

För att delta i studien ska du vara över 18 år och bo i Uppsala eller Stockholm. Händelsen ska ha inträffat under de senaste fem åren. Du anmäler dig via denna sida eller genom att skicka e-post till stress@neuro.uu.se

Projektgrupp

Filip Arnberg, projektledare

Kristina Bondjers

Mimmie Willebrand

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Contact

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

University Hospital
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 ( Tuesdays to administrator)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.