Risk- och skyddsfaktorer för återhämtning efter allvarliga händelser

Syftet med projektet är att fördjupa kunskapen om relevanta faktorer för det psykiska traumats påverkan på den enskilda personen för att därigenom förbättra samhällets beredskap och förmåga att möta drabbade efter allvarliga händelser. Inom ramen för projektet avser vi att:

• Göra fördjupade analyser utifrån hittills funna data avseende förekomst och identifikation av mönster för återhämtning i ett längre tidsperspektiv i en traumaexponerad svensk icke klinisk population
• Fördjupa kunskapen om relaterade riskfaktorer för mönster för återhämtning respektive ohälsa i ett längre tidsperspektiv efter traumatisk exponering.
• Speciellt avser vi att fortsätta undersöka betydelse av ålder, kön och personlighet för individers återhämtning efter svår exponering.
• Undersöka betydelsen över tid av traumatiska förluster respektive hur människor återhämtar sig efter traumatiska förluster jämfört efter traumatisk exponering med eget livshot. Målet för projektet är
• Att möjliggöra en bättre identifiering av personer som riskerar nedsatt psykisk hälsa efter allvarliga händelser samt säkrare kunna förutsäga möjligheter för återhämtning.
• Att skapa vetenskapligt underlag för att i ett långtidsperspektiv bättre förutsäga de direkta och indirekta hälsoeffekter och kostnader som exponering för svår traumatisering och traumatiska förluster kan innebära.
• Att vidareutveckla riktlinjer för interventioner efter allvarliga händelser.
• Att producera vetenskapligt underlag för förbättrat stöd till komplext drabbade efter allvarliga händelser

Projektansvarig: Filip Arnberg
Medverkande: Kerstin Bergh Johannesson

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Contact

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

University Hospital
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 ( Tuesdays to administrator)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.