Översättning, anpassning och utvärdering av PTSD Coach - en mobilapplikation

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär. Appen har utvecklats av amerikanska myndigheter (National Center for PTSD i samarbete med Department of Defense's National Center for Telehealth and Technology). Den amerikanska versionen av PTSD Coach finns tillgänglig för gratis nedladdning på App Store och Google Play.

KcKP har fått licens att översätta och anpassa appen till svenska förhållanden. Vi avser nu att utvärdera användbarhet samt upplevd nytta och tillfredsställelse av PTSD Coach i en svensk population. Det långsiktiga syftet är att underlätta informations- och stödarbete till individer som varit utsatta för allvarliga händelser och som riskerar att utveckla posttraumatisk stress. Ett annat syfte är att om möjligt vara en hjälp till återhämtning hos dem som utvecklat besvär genom att kunna erbjuda ett lättillgängligt självhjälpsalternativ. I förlängningen skulle detta kunna underlätta hälso- och sjukvårdens arbete i hårt belastade arbetssituationer såsom vid allvarliga händelser där många är drabbade.

Klick här för att anmäla dig till studien.

Ansvariga för projektet är Kerstin Bergh Johannesson och Martin Cernvall.

Aktuella händelser

Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid Kckp, kommer medverka i symposiet "Katastrofmedicin - sjukvård när det verkligen gäller", arrangerat av Läkartidningen, 25 oktober 2017

Under de senaste åren har allvarliga händelser både internationellt men också nationellt ställt nya och stora krav på bland annat sjukvård. Hur fungerar sjukvård i dessa situationer? Vilka är problemen och kraven?  Vilken kunskap, erfarenhet och förberedelse behövs för att hantera dem och hur kan sjukvården förbereda sig? Hur bra rustat är Sverige? Klicka här för info om anmälan samt program

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Contact

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

University Hospital
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 ( Tuesdays to administrator)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.