En meta-analys av posttraumatisk stress hos överlevande från katastrofer och stora olyckor

Det finns idag ingen publicerad studie som har undersökt kvantitativt om andelen drabbade med PTSD varierar systematiskt mellan olika katastrofer beroende på egenskaper hos händelsen, populationen, eller studien.Det är av stor vikt att komma närmare en mer precis bedömning av hur många som har höga nivåer av psykisk belastning och potentiellt kan behöva aktiva insatser samt hur denna andel skiljer sig mellan olika typer av händelser.
Syftet med föreliggande projekt är att förstå skillnader i nivåer av posttraumatisk stress hos katastrofdrabbade efter olika händelser och undersöka om metodologiska och situationsbundna faktorer kan förklara skillnader i dessa nivåer.
Relevanta studier som har identifierats genom forskningsdatabaser, tidigare översikter och referenslistor sammanställs avseende relevanta metodologiska och situationsbundna variabler. Studierna har begränsats till att gälla sådana som avser katastrofer som i vid mening korresponderar till Socialstyrelsens definition av allvarliga händelser (SOSFS 2005:13) och som har undersökt direkt drabbade.
 

Projektansvarig: Filip Arnberg

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Contact

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

University Hospital
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 ( Tuesdays to administrator)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.