Erfarenheter, reaktioner och samhällets stöd efter skogsbranden i Västmanland 2014

Foto: Kerstin Bergh Johannesson

Vid skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 evakuerades ett stort antal personer från sina hem och stora materiella värden ödelades, framförallt i form av fastigheter och nedbrunnen skog.

I samverkan mellan Länsstyrelsen i Västmanland och Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri pågår en uppföljning av invånare inom det område som drabbades av skogsbranden. Cirka tusen enkäter har skickats ut, dels till skogsägare och fastighetsägare i det mest utsatta området, dels till ett slumpmässigt urval av boende inom kommunerna Sala, Fagersta, Norberg och Surahammar.

Situationen efter branden är en unik möjlighet att lära om psykosociala effekter av en naturkatastrof, vilka behov som uppstår och hur samhället kan ha beredskap för detta. Syftet med studien är att undersöka hur drabbade påverkats av branden, vilken belastning som funnits, hur man uppfattat evakuering, vilket stödinsatser som haft betydelse, hur man värderat information och hur man uppfattar sitt hälsoläge idag.

Klicka här för att läsa om den publicerade rapporten "Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland"

Ansvariga för studien är Kerstin Bergh Johannesson, med dr, och Caisa Öster med dr.

Ny rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland

Klicka här för att läsa hela rapport om hälsoläget hos boende och markägare som drabbades av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Publicerade av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet tillsammans med Länsstyrelsen i Västerås.