Articles

Six years after the wave. Trajectories of posttraumatic stress following a natural disaster
Journal of Anxiety Disorders. Volume 36, December 2015, Pages 15-24
Kerstin Bergh Johannesson, Hans Arinell, Filip K. Arnberg

Properties of Swedish posttraumatic stress measures after a disaster
Arnberg, F. K., Michel, P. O., & Johannesson, K. B. (in press). Journal of Anxiety Disorders.

Erfarenheter från svenska katastrofer: vad har varit viktigt för drabbade? (ej länkad)
Johannesson, K. B. (2014). Omsorg: Nordisk tidskrift for palliativ medisin, (1), 22 – 25.

Survivors' experiences of media coverage after traumatic injury events
International Emergency Nursing 2014 Jan;22(1):25-30. doi: 10.1016/j.ienj.2013.03.010. Epub 2013 May 16
L Englund, R Forsberg, BI Saveman

Recent randomized controlled trials of psychological interventions in healthcare: A review of their quantity, scope, and characteristics
Journal of Psychosomatic Research, volume 75, Issue 5, November 2013, pages 401-408
Filip K. Arnberg, Iman Alaie, Thomas Parling, Ulf Jonsson

Posttraumatisk stress: vad vi bör göra efter allvarliga händelser
Arnberg F, Bergh Johannesson K Läkartidningen. 2013; 110: sid 95-8

Prevalence and duration of PTSD in survivors 6 years after a natural disaster
Arnberg, F. K., Bergh Johannesson, K., & Michel, P.-O. (2013). Journal of Anxiety Disorders, 27(3), 347–352. doi:10.1016/j.janxdis.2013.03.011

After the flood: Resilience among disaster affected adolescents
Nordic Journal of Psychiatry January 2014, Vol. 68, No. 1, Pages 38-43 
M Uttervall, C Hultman, H Ekerwald, A Lindam, T Lundin

Posttraumatisk stress: vad vi bör göra efter allvarliga händelser
Läkartidningen 2013, nr 3, vol 110, 95 - 98
Arnberg, Filip K; Bergh Johannesson, Kerstin

Impact of physical injury on mental health after the 2004 Southeast Asia tsunami
Nordic Journal of Psychiatry. 2011 Oct 27. [Epub ahead of print]
Dyster-Aas J, Arnberg FK, Lindam A, Johannesson KB, Lundin T, Michel PO
 
Tsunami-exposed Tourist Survivors: Signs of Recovery in a 3-year Perspective
Journal of Nervous and Mental Disease, March 2011 - Volume 199 - Issue 3 - pp 162-169
Johannesson, Kerstin Bergh; Lundin, Tom; Fröjd, Thomas; Hultman, Christina M; Michel, Per-Olof

Traumatic bereavement, acute dissociation, and posttraumatic stress: 14 years after the MS Estonia disaster
Journal of Traumatic Stress 2011;24(2):183-190.
Arnberg, Filip K; Eriksson Nils-Gustaf; Hultman, Christina M; Lundin, Tom
Svensk sammanfattning
 
A longitudinal follow-up of posttraumatic stress: from 9 months to 20 years after a major road traffic accident
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2011;5(8)
Arnberg, Filip K; Rydelius, Per-Anders; Lundin, Tom
 
Journalisten som professionellt ögonvittne
Framtider 2010, nr 4, 19 - 22
Englund, Liselotte
 
Psykologiska aspekter av katastrofer - tsunamin 2004
Framtider 2010, nr 4, 23 - 26
Bergh Johannesson, Kerstin
 
Use of and satisfaction with support received among survivors from three Scandinavian countries after the 2004 South East Asia tsunami
European Psychiatry, 2011;26:436-440.
Michel PO, Rosendal S, Weisaeth L, Heir T
 
The effect of traumatic bereavement on tsunami-exposed survivors
Journal of Traumatic Stress 2009;22:6:497-504
Bergh Johannesson, Kerstin; Lundin, Tom; Hultman, Christina; Lindam, Anna; Dyster-Aas, Johan; Arnberg, Filip; Michel, Per-Olof
 
Överlevande svenskar efter tsunamin
Läkartidningen 2009, nr 41, vol 106, 2604-2606
Michel, Per-Olof; Bergh Johannesson, Kerstin; Arnberg, Filip K; Uttervall, Mats; Lundin, Tom
 
Impact of Exposure to Trauma on Posttraumatic Stress Disorder Symptomatology in Swedish Tourist Tsunami Survivors
The Journal of Nervous and Mental Disease 2009, vol 197:5, 316-323
Bergh Johannesson, Kerstin; Michel, Per-Olof; Hultman, Christina M; Lindam, Anna; Arnberg, Filip; Lundin, Tom
 
Traumatiska minnen kan behandlas effektivt  med EMDR
Läkartidningen nr 10 2007 Vol 104
Bergh Johannesson, Kerstin
 
Traumatic impact of a fire disaster on survivors - A 25-year follow-up of the 1978 hotel fire in Borås, Sweden
Nordic Journal of Psychiatry 2007; 61:6: 479-485(7)
Lundin, Tom; Jansson, Lennart
 
Return to work and health-related quality of life after burn injury
Journal of Rehabilitation Medicine. 2007 Jan; 39:49-55
Dyster-Aas, Johan; Kildal, Morten; Willebrand, Mimmi
 
Suicide Rate among Former Swedish Peacekeeping Personnel
Military Medicine. 2007;172:278-82
Michel, Per-Olof; Lundin, Tom; Larsson, Gerry
 
Baseline verbal fluency performance as predictor of state anxiety during alive hand-grenade throwing exercise - A prospective study of Swedish military conscripts.
Behavioral and brain functions. 2007:3:39
Larsson, Magnus R; Michel, Per-Olof: Bäckström, Martin; Johanson, Aki
 
Posttraumatiskt stressyndrom alltmer i fokus
Läkartidningen nr 44 2006 Vol 103
Michel, Per-Olof; Bergh Johannesson, Kerstin; Abdoulbaghi, Ahmad; Lundin, Tom
 
Psykologisk första hjälp - i samband med katastrofer och olyckor
Läkartidningen nr 39 2006 Vol 103
Michel, Per-Olof; Bergh Johannesson, Kerstin; Lundin, Tom
 
Vad gör en händelse till ett nationellt trauma?
Läkartidningen nr 1 - 2 2006
Lundin, Tom
 
Impact of bereavement among relatives in Italy and Sweden after the Linate airplane disaster
International Journal of Disaster Medicine 2006; 4: 110-117
Bergh Johannesson, Kerstin; Stefanini, Stefano; Lundin, Tom; Anchisi, Roberto
 
Specialistteam för traumarelaterade störningar - en bristvara i Sverige
Läkartidningen Nr 47 2005 Vol 102
Bergh Johannesson, Kerstin; Lundin, Tom; Michel, Per-Olof
 
Personality disorders in a Swedish peacekeeping unit.
Nordic J Psychiatry 59:134–138 2005.
Michel, Per-Olof; Lundin, Tom; Larsson, Gerry
 
Stress reactions among Swedish peacekeeping soldiers serving in Bosnia: A longitudinal study. 
Journal of Traumatic stress 2003;16:6: 589-593.
Michel, Per-Olof; Lundin, Tom; Larsson, Gerry

Aktuella händelser

"Psykologisk första hjälp", en handbok för stödpersoner utgiven av KcKP i samarbete med Världshälsoorganisationen WHO. Klicka här för att läsa som pdf eller beställ som tryck, via mailadress cecilia.yates@neuro.uu.se

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Contact

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

University Hospital
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 ( Tuesdays to administrator)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.