State Title

The European Network for Traumatic Stress - Training & Practice

Approximately 80% of the population experience at least one traumatic event in the course of their lifetime. In order to prevent trauma survivors from developing posttraumatic disorders and to promote early recovery, evidence-based interventions should be available throughout the European region.

Between May 2007 and May 2009, the EU funded the TENTS project (The European Network for Traumatic Stress) and established a community wide network of expertise on posttraumatic stress treatment for victims of natural and other disasters and examined which interventions are effective in the aftermath of disaster and whether these are available throughout Europe. TENTS produced an evidence-based model of care with dissemination materials as brochures and guidelines and e-learning materials. Please click here to view the dissemination materials and reports developed by the TENTS project.

The TENTS-TP project (The European Network for Traumatic Stress - Training & Practice) will expand and develop the network and connect to other important European initiatives in the field of psychosocial care after trauma. TENTS-TP aims to implement evidence-based interventions to prevent trauma survivors from developing posttraumatic disorders and interventions to promote (early) recovery.

Read more about TENTS-TP


 

Aktuella händelser

Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid Kckp, kommer medverka i symposiet "Katastrofmedicin - sjukvård när det verkligen gäller", arrangerat av Läkartidningen, 25 oktober 2017

Under de senaste åren har allvarliga händelser både internationellt men också nationellt ställt nya och stora krav på bland annat sjukvård. Hur fungerar sjukvård i dessa situationer? Vilka är problemen och kraven?  Vilken kunskap, erfarenhet och förberedelse behövs för att hantera dem och hur kan sjukvården förbereda sig? Hur bra rustat är Sverige? Klicka här för info om anmälan samt program

Du som söker information om psykosociala aspekter av allvarliga händelser hittar information till både drabbade och personal på vår webbsida. Se längre ned i spalten eller under råd och behandling i vänsterspalten. Vi förmedlar kunskap till organisationer, allmänhet och media. Har du ytterligare frågor, kontakta oss per mail eller telefon.

Klicka här för att läsa artikeln om hur du pratar med ditt barn om döden "Prästen och psykologen – så pratar du med ditt barn om döden". Kerstin Bergh Johannesson, psykolog och forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri och prästen Olof Roos blir intervjuade av Östersundsposten. 

Contact

Postadress:

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
Akademiska sjukhuset
Ing 10, vån 3
751 85  Uppsala

Besöksadress:

University Hospital
Ing 10, vån 3
Telefon: 018-611 88 16 ( Tuesdays to administrator)
E-post: katastrofpsykiatri@neuro.uu.se

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

PTSD Coach

PTSD Coach är en smartphone-applikation som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symptomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär.

Vill du veta mer och delta i en studie, klicka här.