Plattformar vid institutionen för neurovetenskap

Uppsala University Behavioral Facility (UUBF) är en kompetensplattform som stöds av Medicinska och Farmaceutiska Fakulteterna vid Uppsala Universitet. Målet är att erbjuda väl utvärderade beteendemetoder till forskargrupper vid Uppsala Universitet men även andra Universitet och företag i övriga Sverige samt hela världen. UUBF tillhandahåller utrustning och professionell vägledning vid beteendestudier och analysering av data.

Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda samt hitta information om de olika beteendetester som finns tillgängliga.

Kontakta oss om du har några frågor: uubf@farmbio.uu.se