Landstingets Riktade FoU-medel 2016 Forskning

2015-11-04

Glädjande kan meddelas att följande forskare från Inst för neurovetenskap fått beviljat Landstingets Riktade FoU-medel 2016 för sin forskning: Birgitta Jakobsson Larsson inom neurologi, Joachim Burman inom neurologi, Lena Bergdahl inom psykiatri samt Johan Isaksson inom barn- och ungdomspsykiatri.