Marianne Bernadotte-medalj till Gerd Holmström, professor i oftalmiatrik

2015-09-17

Marianne Bernadotte-medaljen för mycket framstående insatser inom
barnoftalmologisk forskning har tilldelas professor Gerd Holmström, professor i oftalmiatrik
vid Inst för neurovetenskap den 16 sep 2015.

Marianne Bernadotte-medalj delas ut av Sigvard & Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård, läs mer på deras hemsida här.