Dan Larhammar ny ordförande för Kungliga vetenskapsakademin för skolfrågor

2015-06-24

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, har valts till ny ordförande för Kungliga vetenskapsakademiens (KVA) kommitté för skolfrågor, tillika tredje vice preses i KVA (och därmed ledamot i KVA:s presidium och Akademistyrelsen) för perioden 150701-180630. Dan Larhammar är ledamot av KVA sedan 2007.