Svenskarna som överlevde tsunamin mår relativt bra

2012-09-09

Hälsoläget i hela den undersökta populationen av överlevande svenskar sex år efter flodvågskatastrofen 2004 ter sig relativt gott. Jämfört med den förra undersökningen tre år efter tsunamin finns indikationer på en viss fortsatt återhämtning. Kvinnor visar besvär i något större utsträckning än män. En minoritet har fortfarande problem, i synnerhet de som var utsatta för livshot. Fördjupade studier kommer att belysa faktorer av betydelse för olika vägar till återhämtning.

Kerstin Bergh Johannesson, med dr, psykolog, Filip K Arnberg, med dr, psykolog, Per-Olof Michel, docent, överläkare; samtliga Kunskapscen­t­rum för katastrofpsykiatri, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

 

Läs artikeln på Läkartidningen.se