Nervcellssignaler påverkar stamcellers delning i ögat, Mynewsdesk.com

2012-05-14

Ny forskning från Uppsala universitet visar att stamceller i ögat regleras av transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA). Cellerna som studerats finns vid näthinnan och skulle vid skada eller sjukdom kunna hjälpa till att reparera näthinnan. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Ny forskning från Uppsala universitet visar att stamceller i ögat regleras av transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA). Cellerna som studerats finns vid näthinnan och skulle vid skada eller sjukdom kunna hjälpa till att reparera näthinnan. Resultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

I den aktuella studien visar doktorand Henrik Ring vid Institutionen för neurovetenskap, att gammaaminosmörsyra, så kallad GABA, understödjer celldelningen av stamcellerna i ögat. Cellernas kalciumnivåer påverkas av GABA och en hämning av GABA gör att cellerna drabbas av låg kalcium halt vilket leder till utebliven celldelning.

Tidigare forskning har visat att transmittorsubstanser, det vill säga molekyler som på kemisk väg förmedlar en nervsignal från en nervcell till en annan, deltar i regleringen av celldelning. GABA, som är den klassiska bromsen i nervsystemet, har tidigare visats påverka celldelningen av bland annat immunceller och embryonala stamceller. Syftet med Henrik Rings studie var att ta reda på om GABA även påverkar celldelningen av ögats stamceller och i så fall på vilket sätt.

- Resultaten av studien har bidragit med ny kunskap om vilka faktorer som reglerar celldelningen av stamcellerna i ögat. Cellerna är inaktiva i det friska ögat och aktiveras först vid en skada eller sjukdom. Hittills har det varit okänt vad som aktiverar cellerna men med den här studien står det fast att GABA är en viktig faktor, säger Henrik Ring.

Artikeln finns publicerad i PLoS ONE, volym 7, nummer 5: Maj 2012 (e36874)

(Henrik Ring tillsammans med Suresh Kumar Mendu, Shahrzad Shirazi-Fard, Bryndis Birnir och Finn Hallböök)

För mer information, kontakta Henrik Ring, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 018-471 4942, 0730-570877, e-post: mailto:henrik.ring@neuro.uu.se eller Professor Finn Hallböök, 018-471 4944, 0730-417150, e-post: mailto:finn.hallbook@neuro.uu.se eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Se hela artikeln