Organisation

Innehåll:

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för lärare/forskare och TA-personal sträcker sig från den 1 juli 2017 till 30 juni 2020. Mandatperioden för studenter grund och forskarutbildning är från den 1 oktober 2018 - 30 september 2019. Val av grundstuderande anordnas av Uppsala Studentkår, fakultetssamordnare vid den medicinska fakulteten. Styrelsen är beslutande organ för hela institutionen för neurovetenskap.

Ledningsgrupp

Administration

Ekonomiadministration

Personaladministration

Kommunikatör

Kursadministration

Kommittéer vid institutionen

Forskarutbildningskommittén

Grundutbildningskommittén

Arbetsmiljökommittén

Kommittén för lika villkor

Doktorandråd

Junior Faculty

Miljöansvar